Privacybeleid

Privacyverklaring BizSolutions

BizSolutions erkent het belang van het feit dat de privacy van alle gebruikers van haar websites onder alle omstandigheden beschermd dient te worden. Zij zal zorg dragen voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie van alle klanten en bezoekers van haar sites en verklaart de persoonlijke gegevens enkel en alleen voor eigen doeleinden te gebruiken. Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd te worden.

Gebruik privégegevens

  • Uw privégegevens worden enkel gebruikt om de bestelling met succes af te ronden.
  • U kunt als optie kiezen om u aan te melden voor een nieuwsbrief. Heeft u zich aangemeld dan kunt u deze aanmelding ten alle tijden ongedaan maken.
  • Op verzoek verleent BizSolutions aan de bezoekers van de site toegang tot de informatie die van hen wordt bijgehouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact op te nemen via mail@bizsolutions.nl.
  • Op verzoek biedt BizSolutions de bezoekers van de site de mogelijkheid om gegevens die wij van hen bijhouden, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u uw persoonlijke gegevens in wilt zien, wenst te verbeteren of te laten verwijderen, kunt u contact met BizSolutions opnemen via mail@bizsolutions.nl.

BizSolutions verkoopt uw gegevens niet

Uw privégegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. BizSolutions verkoopt uw gegevens niet aan derden en zij zullen deze gegevens uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Uw gegevens zijn veilig bij BizSolutions

BizSolutions begrijpt dat u zorgvuldig omgaat met uw privégegevens. BizSolutions garandeert u dan ook dat zij dezelfde zorgvuldigheid hanteert. Uw gegevens worden ten alle tijden beschermd. BizSolutions maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding wanneer u een bestelling plaatst en wanneer u inlogt in uw account.

Gebruik van cookies

Op de website van BizSolutions wordt gebruikt gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. BizSolutions gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan een van de websites. Deze gegevens worden gebruikt om uw activiteiten op de site te registeren waardoor BizSolutions u bij een volgend bezoek een betere dienstverlening kan bieden.
BizSolutions maakt gebruik van een derde partij om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op websites. De gevonden gegevens zijn niet op persoonsniveau te herleiden, waardoor uw privacy geheel gewaarborgd blijft.

Contact

Als u wenst te reageren op het privacybeleid, kunt u contact opnemen met BizSolutions per email: mail@bizsolutions.nl.